Særligt for... Pensionister

Viborg Lærerkreds pensionistforening

I forbindelse med kredssammenlægningen i april måned 2006 blev der iværksat et arbejde på at etablere en pensionistforening i Viborg Lærerkreds' regi. Målet var at sætte mere struktur på pensionistarbejdet og at give et bedre tilbud til vore pensionerede medlemmer.

I 2006 har en arbejdsgruppe bestående af 5 pensionerede medlemmer og kredsformanden således arbejdet på at få formaliseret rammerne om pensionistforeningen. Samtidig har der i løbet af 2006 også været programsat og afviklet flere spændende arrangementer, hvor tilslutningen har været tilfredsstillende.

Den endelige etablering af pensionistforeningen skete på den stiftende generalforsamling den 22. november 2006. Her blev der vedtaget et sæt vedtægter, som på efterfølgende generalforsamlinger i h.h.v. 2008 og 2009 er blevet justeret.

Den nuværende bestyrelse består af:

Ingelise Bragh, Spangsbjerg Allé 20, 8800 Viborg  (formand)
Regnar Nielsen, Mageløs 3, 8800 Viborg  (sekretær)
Helge Ellerup, Kokildehøjen 17, 8800 Viborg (kasserer)
Kirsten Ethelberg, Hyrdebakken 4, 8800 Viborg
Poul Zachariasen, Midgårdsvej 39, 8800 Viborg