Udmeldelse

Udmeldelse af Viborg Lærerkreds/Danmarks Lærerforening

Udmeldelse skal ske skriftligt – enten ved at sende en mail til 140@dlf.org eller brev til Viborg Lærerkreds, Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg.

Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. 
Eksempel: Er din udmeldelse dateret den 31. maj, vil den træde i kraft pr. 1. juli.

Såfremt du ikke længere er medlemsberettiget (ved ansættelse uden for foreningens område), kan du blive udmeldt ved udgangen af en måned.

Du bliver ikke automatisk udmeldt af a-kassen, når du melder dig ud af Danmarks Lærerforening. Henvendelse i den anledning skal ske direkte til Lærernes A-kasse på tlf. 70 10 00 18.

Hvis du udmelder dig, mens du fortsat er medlemsberettiget, vil du ved genindmeldelse blive omfattet af 3 måneders karens, hvilket bl.a. medfører, at du ikke vil modtage juridisk eller økonomisk bistand fra foreningen i karensperioden.

Ved udmeldelse ophører evt. frivillig gruppelivsordning ved årets udgang, ligesom evt. lån optaget i Danmarks Lærerforening forfalder til indfrielse.

Du kan ikke melde dig ud, hvis der er varslet hel eller delvis konflikt for foreningens medlemmer.