Konstituering

Opgave- og ansvarsfordeling i kredsstyrelsen
Ansvarsområde Ansvarlige

Repræsentant i det forpligtende kredssamarbejde

Kasserer:

 

Anni Østergaard Bleicken

 

 
Sekretær:

Anne Johnsson

 

 

Pædagogisk ansvarlig:

Anni Østergaard
Bleicken

 

Anni Østergaard Bleicken

 

Arbejdsmiljøansvarlig:

Brian Dalsgaard

 

Brian Dalsgaard

 

Kursusvirksomhed: Jeanette Winther

 

Jeanette Winther

 

Fagpolitisk forum KMV:  

 

Jeanette Winther

Brian Dalsgaard

 

TR-møder/TR-kontakt:

Jeanette Winther

Brian Dalsgaard

 

 

 

Pensionistkontakt:

Jeanette Winther

 

 

 

 

Kommunikation:

 

Anne Johnsson

 
Nyhedsbreve:

Jeanette Winther

Brian Dalsgaard

Anne Johnsson

 

 

 

 

Referater fra kredsstyrelsen
Kredsens vedtægter
Kredsguiden Viborg Lærerkreds
Kredsstyrelsen