AMR

Arbejdsmiljørepræsentant i Viborg Lærerkreds

Arbejdsmiljørepræsentanterne på de enkelte skoler yder et værdifuldt arbejde, som både Danmarks Lærerforening og Viborg Lærerkreds gerne vil støtte.

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) får du automatisk adgang til AMR-gruppen på DLF-Insite. Dette er stedet, hvor kredsen bl.a. informerer AMR og som i øvrigt bruges til fælles inspiration og information.

Kredsen arrangerer bl.a. årlige temamøder for AMR.

Har du som arbejdsmiljørepræsentant ikke adgang til AMR-gruppen på DLF-Insite, bedes du henvende dig til kredsen på 140@dlf.org.