Generalforsamling 2023

Torsdag den 9. marts 2023 afholdt Viborg Lærerkreds generalforsamling med 150 deltagere.

Forud for generalforsamlingen var arrangeret et medlemsmødet med Katrine Fusager Rohde, formand for Børne- og Ungdomsudvalget. Katrine Fusager Rohde var inviteret til at give sit perspektiv på det, der aktuelt rører sig og fylder blandt medlemmerne – herunder økonomi, skolefællesskaber og folkeskolen som førstevalg. Efterfølgende var der god dialog mellem Katrine Fusager Rohde og de fremmødte. Cadeau til Katrine for at stille op til dialogen, som vi selvfølgelig holder fast i i forskellige regi.

På generalforsamlingen kom formanden i sin beretning langt omkring – bl.a. med perspektiver på fastholdelse og rekruttering af lærere i folkeskolen, kompetenceudvikling, inklusion og trivsel blandt vores elever (og dermed også lærere), perspektiverne i skolefællesskaber og Sammen om skolen - og ikke mindst den mangelfulde kommunalpolitiske prioritering af skoleområdet, som er vores allerstørste udfordring, og som dermed har kredsens største bevågenhed.
Formanden sluttede sin beretning af med at takke for samarbejdet og konstatere, at netop samarbejde har ført os langt som forening, og at den samarbejdende tilgang fortsat vil være vejen til at opnå resultater.
Der var efterfølgende god debat med mange indlæg.
Beretningen blev ligesom regnskab, budget og det uændrede kontingentforslag enstemmigt vedtaget.

//JW

Målgruppe