Arrangementer

 • Viborg Lærerkreds' pensionistforening

  Sti: https://dlfviborg.dk/om-kredsen/saerlig-for/pensionister/viborg-laererkreds-pensionistforening 15. november 2019

 • Generalforsamling og Corona

  Sti: https://dlfviborg.dk/nyheder/2020/marts/gf-og-corona 10. marts 2020

  Kredsens generalforsamling gennemføres indtil videre som planlagt.

 • Arrangementer

  Sti: https://dlfviborg.dk/medlemsforhold/arrangementer 1. maj 2023

 • Tidligere arrangementer

  Sti: https://dlfviborg.dk/medlemsforhold/arrangementer/tidligere-arrangementer 3. januar 2023

Udvalgte emner