AMR

Arbejdsmiljørepræsentant i Viborg Lærerkreds
Arbejdsmiljo

Arbejdsmiljørepræsentanterne på de enkelte skoler yder et værdifuldt arbejde, som både Danmarks Lærerforening og Viborg Lærerkreds gerne vil støtte.

Viborg Lærerkreds har oprettet en skolekom-konference for kredsens AMR til fælles inspiration og information. Desuden arrangerer vi årlige temamøder for AMR. Er du som arbejdsmiljørepræsentant ikke tilmeldt skolekom-konferencen skal du henvende dig til kredsen på 140@dlf.org.

DLFs hjemmeside for AMR