Syg før eller under ferie

Du har mulighed for at få erstattet din ferie, hvis du er syg i dine 5 ugers ferie.

Syg inden ferien begynder

Hvis du bliver syg, inden din ferie begynder, skal du melde dig syg på første feriedag efter de lokale regler. Det vil som regel betyde, at du skal give besked senest ved arbejdsdagens start. Så har du ret til erstatningsferie de dage, som du er syg i ferien.

 

Syg i ferien

Hvis du bliver syg i din ferie, har du mulighed for at få erstatningsferie. Du skal straks melde dig syg efter de lokale regler (se nedenfor). Dernæst skal du selv indhente en lægeerklæring for egen regning. De første 5 dages sygdom hvert ferieår erstattes ikke, da det er karensdage.

Syge- og raskmeldinger i sommerferieperioden

I ugerne 28-31 hvor der ikke er personale på skolerne til at tage imod rask- og sygemeldinger, skal man give besked til Sekretariatet på mailadressen postdriftsteam2@viborg.dk

I Rådhusets åbningstid kan følgende også kontaktes på telefon:

Uge 28-29: Vibeke Andersen 87 87 10 76

Uge 30:  Henny Nielsen 87 87 10 77

Uge 31: Rasmus Olesen 87 87 10 17

/HT

Emner

Målgruppe