Opgørelse af arbejdstid

Ved udgangen af dette skoleårs normperiode pr. 31. juli 2024 skal den enkelte lærers arbejdstid gøres op.

Hvis den præsterede arbejdstid har oversteget arbejdstiden for skoleårets normperiode, godtgøres timerne med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50% eller med timeløn med et tillæg på 50%.

Deltidsansattes arbejdstimer, der ikke overstiger arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigelse godtgøres dog kun med afspadsering af samme varighed eller med almindelig timeløn.

/HT

Emner

Målgruppe