Afskaffelse af store bededag

Konsekvenser af afskaffelse af store bededag

Folketinget har som bekendt besluttet at afskaffe store bededag som en helligdag fra og med 2024. Det betyder, at 3. fredag efter påske fra næste år er en almindelig arbejdsdag, og at vi fremover skal arbejde det, der svarer til en ekstra arbejdsdag mod selvfølgelig at blive lønkompenseret for dette.

Vi har som kreds med skolelederforening og forvaltning drøftet de praktiske konsekvenser af folketingets beslutning. Vi er enige om, at de ekstra arbejdstimernes placering og øvrig udmøntning aftales lokalt på skolerne ud fra den forståelse af arbejdstid, der ligger i Viborgaftalen. /JW