Kommunale prioriteringer - og omprioriteringer

Artikel i Viborg Stifts Folkeblad den 15. januar 2023 af Formand Jeanette Winther.

Politikere er valgt til at prioritere og tage beslutninger. Jeg vil gerne kommentere et par af de seneste fra Børne- og Ungdomsudvalgets side. Det drejer sig dels om Bjerringbro Skole, dels 7,5 mio. kroners-reduktionen på skoleområdet.

Der har været sagt og skrevet meget om Bjerringbro Skole, men i seneste referat fra Børne- og Ungdomsudvalget kan man læse, at udvalget nu anser dialogen for afsluttet.

Jeg er bekymret for beslutningen om, at Bjerringbro Skole fortsat skal drives på to matrikler. Er der mon tænkt på holdbarheden af beslutningen? Er der tænkt på, om det rent faktisk er en fornuftig anvendelse af de kommunale anlægsbudgetter at bruge millioner af kroner til renovering af både afd. Vestre Ringvej og afd. Koldskær frem for at bruge alle pengene på en udbygning og fremtidssikring af én matrikel? Er der tænkt på den logistiske udfordring med at søskende kan ende på hver sin matrikel? Er der tænkt på, at den nødvendige klasseoptimering reelt kan føre til skoleskift undervejs i skoleforløbet?

uHvad med medarbejderperspektivet? Er der tænkt på, hvor meget tid, medarbejderne i forbindelse med møder o.a. skal bruge på transport mellem matriklerne? Er der tænkt på arbejdsmiljøet for medarbejderne – også i et fastholdelses- og rekrutteringsperspektiv?

En anden bekymring for skolevæsenet i Viborg Kommune er den påtænkte politiske beslutning om, at man pga. merforbrug på familie- og rådgivningsområdet politisk agter at overføre 7,5 mio. kr. fra skoleområdet til familie- og rådgivningsområdet.

Politikerne har siden budgetvedtagelsen stolt talt højt om, at skoleområdet fra 2023 og frem årligt vil blive tilført 10 mio. kr. Det kan derfor virke paradoksalt, at man nu agter at fjerne 7,5 af de 10 mio. kr. fra et i forvejen underfinansieret område.

Der er heldigvis stadig tid til overvejelse, inden de afgørende beslutninger tages.

Jeanette Winther

Formand

Viborg Lærerkreds

Emner

Målgruppe