Juleønske til Byrådet

Det er mange år siden, at folkeskolerne i Viborg Kommune har haft så svært ved at få enderne til at nå sammen, som det ser ud til at blive tilfældet næste år. På nogle skoler ser opgaven ikke bare svær, men ganske enkelt umulig ud. Den økonomiske ramme modsvarer på ingen måde den opgave, skolerne står til at skulle løse.

Folkeskoleområdet i Viborg Kommune følger desværre landstendensen med markant stigende udgifter til specialområdet, og da der stort set ikke tilføres skoleområdet ekstra ressourcer til dækning af de øgede udgifter til specialområdet, så kommer almenområdet til at betale gildet.

Når vi oven i det lægger, at folkeskolen i Viborg Kommune igennem mange år har været underfinansieret, ja, så står vi i en meget bekymrende situation, når vi ser frem mod 2024. Almenområdets budgetter udhules endnu en gang. I kroner og ører er der i skrivende stund i 2024 samlet set udsigt til besparelser for minimum 34 mio. kr. på almenområdet - plus det løse. Vi står næste år med det samme antal klasser som i indeværende år, og opgaven bliver derfor én til én stort set den samme – trods færre elever. Rent faktisk risikerer vi, at den bliver større, da teknisk service-personalet fra 1. januar helt overgår til det centrale ejendomscenter og jf. deres nye opgaveportefølje ikke længere skal varetage alle de opgaver, som de tidligere gjorde. Det efterlader opgaver mellem to stole.

Noget må gøres. Vi kan ikke reducere budgetterne med +34 mio. kr. Det er hverken forsvarligt eller muligt.

Vi er af den klare overbevisning, at B&U-udvalget ikke kan løse skolernes økonomiske udfordring alene.

Derfor skal vi have Byrådet ind over en beslutning om at prioritere skolerne i Viborg Kommune. En beslutning og prioritering, der berører mere end 9600 børn og unge og mere end 1400 medarbejdere. Medarbejdere, der skal have rammerne til at kunne levere varen til alle børn i alle de skoler og afdelinger, som vi har.

Vi er nødt til ad forskellige veje både at gøre opmærksom på problemet og samtidig vise politikerne tillid til, at de vil være med til at løse opgaven. At ”skoleområdet tilføres ekstra midler” er jo trods alt en passus i byrådets konstitueringsaftale.

Vi vil så gerne- og vi kan - lykkes med vores opgave i skolen, hvis blot vi får rammerne til det. Politisk mod og vilje til at prioritere og investere i vores folkeskoler står øverst på ønskelisten.

Emner

Målgruppe