Børnehaveklasseledere

 • Forhåndsaftale lærere og børnehaveklasseledere

  Sti: https://dlfviborg.dk/loen-og-arbejdstid/forhaandsaftaler/forhaandsaftale-laerere-og-boernehaveklasseledere 30. juni 2021

 • Afstemning om OK24

  Sti: https://dlfviborg.dk/nyheder/2024/april/afstemning-om-ok24 3. april 2024

  Kredsstyrelsen i Viborg Lærerkreds anbefaler et JA til OK24

 • Kontingent

  Sti: https://dlfviborg.dk/medlemsforhold/kontingent 3. juni 2024

Udvalgte emner