Sommerferie 2022 - feriedage - økonomi

Ved folkeskolerne i Viborg Kommune, er der kollektivt ferielukket fra og med mandag den 11. juli til og med fredag den 29. juli.

Fra 1. september 2020 er vi overgået til ”nye ferieregler”. Det betyder, at der i en 12 måneders periode (1. september – 31. august) optjenes 25 dages ferie. Der optjenes med 1/12 pr. måneds ansættelse. Ferie skal som hovedregel være optjent, før den kan afvikles.

Ved kollektiv ferielukning er der dog særlige regler.

For lærere og børnehaveklasseledere ansat ved folkeskolerne i Viborg Kommune, er der kollektivt ferielukket i uge 42, uge 7 samt ugerne 28, 29 og 30 i juli måned. Sommerferien begynder således mandag den 11. juli 2022.

På grund af ”de nye ferieregler” og den kollektive ferieluknings placering er den fulde ferie ikke optjent i juli måned 2022.

Hvis du har været uafbrudt beskæftiget i kommunen hele det foregående ferieår (1. september 2020 – 31. august 2021) og frem til ferielukningen, vil kommunen give ferie på forskud og efterfølgende modregne i den ferie, der optjenes. Denne løsning vil således finde sted for langt flertallet af de fastansatte. Vær evt. opmærksom på, at hvis der sker fratrædelse inden forskudsferien er optjent, vil der ske modregning i din løn (typisk ved fratræden ved udgangen af juli).

Hvis du ikke har været uafbrudt beskæftiget i kommunen hele det foregående ferieår (1. september 2020 – 31. august 2021) og frem til ferielukningen, vil du få et løntræk for hele eller dele af de 15 dages ferie i juli 2022.

Du kan have forskellige muligheder for at få økonomiske ydelser for de dage, som kommunen trækker dig i løn for.

Vær opmærksom på, at kombinationer af nedenstående muligheder kan være relevant:

Feriepenge fra anden arbejdsgiver -> kontakt tidligere arbejdsgiver og/eller tjek din saldo på borger.dk

Feriedagpenge -> kontakt A-kassen

Arbejdsløshedsdagpenge -> kontakt A-kassen og jobnet.dk

At få feriebetalingen udbetalt, så snart den er optjent

Aftale med arbejdsgiver om anvendelse af forskudsferie (der vil så ikke ske løntræk for de dage, hvor der anvendes forskudsferie).

Vi anbefaler, at du får klarhed over ferieforhold og de økonomiske ydelser under denne, inden ferien påbegyndes.

Emner

Målgruppe