Det gode arbejdsliv

Knap 60 medlemmer brugte i november måned en aften på at dele drømme og drøfte Det Gode Arbejdsliv.

Efter mange gode drøftelser og udveksling af erfaringer og synspunkter, blev det hele samlet op og sendt videre til hhv. kredsstyrelsen og hovedstyrelsen til videre behandling og proces.

 

Ikke overraskende var noget af det, der fyldte allermest for allerflest tanker omkring de inkluderende fællesskaber og deltagelsesmuligheder for alle. Her er der store udfordringer – for eleven, klassefællesskabet og lærernes arbejdsmiljø. Vi ved det. Der arbejdes videre med det, for det er komplekst, og vi er langt fra i mål.

Fastholdelse af medarbejdere (og i den forbindelse bl.a. at skabe arbejdsglæde, fleksibilitet og få balance i arbejds- og privatlivet) blev problematiseret i flere af aftenens gruppedrøftelser. Lidt i samme boldgade blev også attraktive seniorordninger med mulighed for at få en god afslutning på arbejdslivet, italesat.

Skal man kunne holde til et helt lærerarbejdsliv, skal der nødvendigvis løbende ske justeringer og kompetenceudvikling. Vi har brug for, at flest muligt uddannede lærere bliver i folkeskolen så længe som muligt, og derfor er det vigtigt, at der arbejdes målrettet med fastholdelse af alle aldersgrupper – og med særligt blik for de unge nyuddannede og seniorerne.

 

Ovenstående var blot nogle nedslag i det samlede materiale, som blev genereret på aftenen. De opmærksomheder og fokusområder, som medlemmerne valgte at sende videre til hovedstyrelsen, er sendt af sted, og kredsstyrelsen er i gang med den videre proces på den lokale del af arbejdet.

 

Det var en fantastisk god aften med både pædagogiske og fagpolitiske drøftelser sluttende med fællesspisning. Tak til alle der deltog og bidrog.

Emner

Målgruppe