Viborg Stifts Folkeblad, 12. marts 2021

Læs artiklen i V.S.F.

om kredsens generalforsamling den 11. marts 2021.

Målgruppe