Nye drøftelser vedr. arbejdstid i Viborg Kommune

Kredsen har taget fat på de indledende drøftelser vedr. forståelsespapir og arbejdstid med skolechef og formand/næstformand i Skolelederforeningen. Vi er i fuld gang med at afdække de problemfelter, vi oplever og hører om ude fra skolerne. Det drejer sig bl.a. om manglende sammenhængende tid til forberedelse/efterbehandling, skoleårets planlægning, opgaveoversigter, fleksibilitet og tid til udvikling. Fra kredsens side ser vi derudover også en udfordring i, at "det fælles" i vores fælles skolevæsen indimellem er temmelig svært at få øje på. 
Det er vigtigt, at vi får taget fat i og hånd om udfordringerne, så vi sammen kan skabe de bedste betingelser for at børnehaveklasselederne og lærerne ude på skolerne får mulighed for at lykkes med opgaven. Vi har en fælles interesse og opgave i arbejde benhårdt på at få og fastholde glade medarbejdere i et godt arbejdsmiljø.

Emner

Målgruppe