80,3% stemte ja

I alt 849 medlemmer af Viborg Lærerkreds afgav deres stemme om overenskomstresultatet. Heraf stemte 80,3 % ja, mens 19,7 % stemte nej. Som lærerkreds er vi særdeles tilfredse med, at langt de fleste medlemmer er enige med kredsstyrelsen i, at resultatet kan bruges konstruktivt til at forbedre vilkårene for lærerjobbet.