Information Hovedstyrelsesvalg 2019

Kredsstyrelsens anbefaling

En enig kredsstyrelse i Viborg Lærerkreds anbefaler, at du stemmer på vores lokale kandidat Jacob Svejstrup.

Jacob har igennem adskillige år haft benene solidt plantet i Viborg Kommune, den danske folkeskole og  Danmarks Lærerforening. Dét er derfor hans udgangspunkt. Jacob er til stadighed konstruktiv kritisk og nysgerrig og bidrager ofte og gerne med nye ideer og synsvinkler. Jacob tror på og vil arbejde for et stærkt fællesskab og sammenhold på den enkelte skole, i den lokale lærerkreds og i et samlet DLF. Bl.a. derfor, bakker kredsstyrelsen op om vores lokale kandidat.

Kredsstyrelsen håber på en høj stemmeprocent og anbefaler, at du giver alle dine 18 stemmer til Jacob, så vi kan få Jacob i hovedstyrelsen og dermed en helt tæt kontakt direkte ind i hovedstyrelsen.