Konstituering

Opgave- og ansvarsfordeling i kredsstyrelsen 1. april 2016 – 31. marts 2018
Ansvarsområde Ansvarlige

Repræsentant i det forpligtende kredssamarbejde

Kasserer:

Anni Østergaard Bleicken

 

 
Sekretær:

Brian Dalsgaard

 

 

Pædagogisk ansvarlig: Jeanette Winther

 

Jeanette Winther

 

Arbejdsmiljøansvarlig:

Brian Dalsgaard

 

Brian Dalsgaard

 

Kursusvirksomhed: Jeanette Winther

 

Jeanette Winther

 

Fagpolitisk forum KMV:  

 

Jeanette Winther

Brian Dalsgaard

 

TR-møder/TR-kontakt:

Jeanette Winther

Brian Dalsgaard

 

 

 

Pensioniskkontakt:

Jeanette Winther

 

 

 

Nyhedsbreve:

Jeanette Winther

Brian Dalsgaard

 

 

 

 

Referater fra kredsstyrelsen
Kredsens vedtægter
Kredsguiden Viborg Lærerkreds
Kredsstyrelsen