Medlemsforhold

Kontingent

Penge

Nydimitterede: Som nydimitteret lærer er man kontingentfritaget de første 3 måneder efter endt uddannelse. 

Kontingentnedsættelse: Hvis du er ledig, har fået bevilget orlov e.l. har du mulighed for kontingentnedsættelse. Du kan læse om mulighederne på Danmarks Lærerforenings hjemmeside ved at klikke på dette link: kontingentnedsættelse.
 

Alle andre medlemmer betaler kontingent fra den dato, de indmeldes i foreningen efter nedenstående satser.

 

Kontingentsatser fra 1. august 2017:

 

Fraktion 1 og 2 (lærere og børnehaveklasseledere):  445,00 kr. pr. måned

(heraf udgør hovedforeningens andel 213,00 kr., mens 232,00 kr. tilfalder kredsen)

NB. For dobbeltorganiserede medlemmer (skolepsykologer og kommunale chefer) udgør kontingentet ligeledes 445 kr. pr. måned

(heraf udgør hovedforeningens andel 213,00 kr., mens 232,00 kr. tilfalder kredsen)

 

Fraktion 4 (pensionerede medlemmer):  1.344,00 kr. pr. år

(heraf udgør hovedforeningens andel 852,00 kr., mens 492,00 kr. tilfalder kredsen)

 

Fraktion 6 (særlige medlemmer):  150,00 kr. pr. måned

(heraf udgør hovedforeningens andel 94,00 kr., mens 56,00 kr. tilfalder kredsen)

 

Pensionistforeningen (for pensionerede medl.):   100,00 kr. pr. år

(Kontingentet giver mulighed for at deltage i pensionistforeningens forskellige aktiviteter året rundt)

 

Kontingentet for fraktion 1, 2 og 6 betales kvartalsvis og forfalder til betaling den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

 

Kontingentet for fraktion 4 betales halvårligt og forfalder til betaling den 1. januar og den 1. juli.

 

Kontingentet for Viborg Lærerkreds' Pensionistforening betales én gang årligt og forfalder til betaling i januar måned. 

 

Hvis du ikke allerede betaler kontingentet via Betalingsservice, kan du tilmelde kontingentbetalingen til Betalingsservice ved at klikke på logoet nedenfor og udfylde de tommer felter i den tilmeldingsformular, der kommer til syne.

Medlemsfordele